gezinstherapieGezinstherapie is een vorm van systeemtherapie. Kenmerkend voor relatie- en gezinstherapie is dat partners en/of gezinsleden meestal samen in therapie zijn.

Elk gezin kent goed en meer lastige tijden. Voor ouders vaak erg herkenbaar. De kinderen vliegen elkaar om het minste of geringste in de haren. Puberende zoons en/of dochters zoeken grenzen op. Je partner en jij die het oneens zijn over de opvoedstijl. Er is door de drukke gezinsagenda nauwelijks tijd voor elkaar. Er is een lastige familierelatie met de (schoon)familie. Alledaagse vraagstukken. Wanneer de strubbelingen en irritaties niet ophouden en/of het lastig is om er samen over te praten en tot werkbare oplossingen te komen, kan het gezinsleven ontwrichten. Gezinstherapie kan dan uitkomst bieden en jou en je gezin een duwtje in de goede richting geven.

Klachten staan nooit op zichzelf. Meestal hebben ze te maken met de situatie waarin iemand leeft. Klachten worden beïnvloed door de mensen waarmee je samenleeft en andersom. Een relatie- en gezinstherapeut (systeemtherapeut) weet dit als geen ander.

Gesprekken met een systeemtherapeut zorgen voor meer begrip tussen jou en je naasten (partner, broer, zus, buren, vrienden, collega's, hulpverleners etc.).

Samen werk je aan thema's zoals open communicatie, het begrijpen van andermans perspectief, het (verder) opbouwen van vertrouwen en aan het ontwikkelen van diepere familiebanden. Door het betrekken van de naasten bij de therapie treedt er sneller herstel op, zowel op de korte als op de lange termijn.

Gezinstherapie kan families vooruit helpen na of tijdens bijvoorbeeld een stressvolle gebeurtenis  zoals financiële problemen,echtscheiding of het overlijden van een dierbare.

Daarnaast kan het effectief zijn in de behandeling van psychische gezondheidsproblemen die invloed hebben op de familie als geheel, zoals depressie, middelenmisbruik, chronische ziekte en eetstoornissen.

Of gedrag van individuele gezinsleden die het dagelijks functioneren van het gezin of leden ervan negatief beïnvloeden; zoals communicatieproblemen, interpersoonlijke conflicten, of gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten.

Social Share:
Naar boven