relatietherapieIn iedere relatie gebeurt wel eens wat. Controverse hoort er bij. De hoeveelheid ruzies of twistpunten bepaalt niet of jullie een goede of slechte relatie hebben. De mate waarin jullie je met elkaar verbonden voelen is daarin veel belangrijker.

Je verbonden voelen met je partner vraagt aandacht voor elkaar. Vaak levert relatietherapie inzicht, meer verdieping, verbeterde communicatie en vergrootte wederzijdse compassie op. Tijdens deze therapie krijg je meer zicht op de patronen in jullie relatie en vergroot je de verbondenheid met je partner.

Relatietherapie is een vorm van systeemtherapie. Kenmerkend voor relatie- en gezinstherapie is dat partners en/of gezinsleden meestal samen in therapie zijn. Uitdagingen, onvrede en klachten staan nooit op zichzelf. Meestal hebben ze te maken met de situatie waarin iemand leeft. Klachten worden beïnvloed door de mensen waarmee je samenleeft en andersom.

Een relatie- en gezinstherapeut (systeemtherapeut) weet dit als geen ander. Gesprekken met een systeemtherapeut zorgen voor meer begrip tussen jou en je naasten (partner, broer, zus, buren, vrienden, collega's, hulpverleners etc.). Door het betrekken van de naasten bij de therapie treedt er sneller herstel op, zowel op de korte als op de lange termijn.

 

 

Social Share:
Naar boven